18.5 °C
Kaplice
2. července 2020

AKTUALITY

1. A od zimy do jara

Co jsem stihli v 1. třídě ještě všichni společně? Nebylo toho málo. Navštívili jsme knihovnu. Rozdali si vysvědčení v Hopsáriu. Věnovali čas projektu "Naše hlavní město". Užili si...

Informace z MŠMT

Vážení rodiče, milí žáci, dovolte, abych Vás informoval o posledních opatřeních MŠMT ke konci školního roku 2019 - 2020. Žáci 1. stupně pokračují v docházce do...

Letní příměstský tábor

Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout aktivitu pro děti – letní příměstský tábor, který bude pořádat Základní škola Kaplice, Školní 226. Téma tábora je: „OPERACE ZLOMENÝ...

Schůzka budoucích prvňáčků a jejich rodičů

Vážení rodiče, dovolte, abych Vás pozval na schůzku budoucích prvňáčků a jejich rodičů. Schůzka se uskuteční v úterý 16. 6. 2020 v 16.00 v budově...

Časové harmonogramy pro žáky 2. stupně

Vážení rodiče, milí žáci, v návaznosti na aktualizovaný dokument MŠMT „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 KROMĚ VYBRANÝCH...

Hodnocení a vysvědčení

Žáci obdrží vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v pátek 26. června 2020. Bude tomu předcházet vyhodnocení práce na domácích úkolech v období...

Volné dny pro žáky

Na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje...

Přítomnost žáků 1. stupně ve škole

Vážení rodiče, milí žáci 1. stupně, od 25. 5. 2020 mají žáci 1. stupně možnost zasednout opět do školních lavic a dokončit školní rok prezenčním...

Nástup žáků 9. ročníku do školy – přihlášení do 7.5.2020

Dne 11. 5. 2020 se mohou dobrovolně vrátit žáci 9. ročníku do školy. Návrat bude probíhat dle Manuálu MŠMT a Metodiky vytváření skupin žáků...

Přítomnost žáků 9. ročníků ve škole

Vážení rodiče, milí deváťáci, od 11. 5. 2020 mají žáci 9. ročníku možnost zasednout opět do školních lavic a dokončit základní vzdělání se všemi potřebnými...

Ministerstvo školství připravilo manuály pro školy

Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 30. 4. 2020 opatření č. j.: MZDR 18032/2020-1/PRO, kterým ruší mimořádné opatření ze dne 10. března 2020, č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN....

Rozhodnutí o přijetí žáků do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Kaplice, Školní 226 jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, §...

Návod na aktivizaci školního mailu a Office 365

Postup přihlášení k Office 365: (pro žáky školy) Návod v PDF i s obrázky si můžete stáhnout ZDE Přihlásíte se ke svému účtu ve...

Vyhláška MŠMT č. 211/2020 Sb.

MŠMT vydalo dne 27. 4. 2020 vyhlášku č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Současně s ní...

Roušky, rozestupy a čestné prohlášení

Ministr Plaga představil návrat dětí do škol Školní skupiny (15 žáků), v nichž by se od 25. května mohli učit žáci prvního stupně základních škol,...

ZŠ Školní 226 a krizový plán

Na naší škole v rámci Plánu krizové připravenosti probíhá od pondělí 23. 3. 2020 zajišťování péče o děti do 10 let pracovníků integrovaného záchranného...

Zápis do první třídy písemnou formou

Zápis k povinné školní docházce do Základní školy Kaplice, Školní 226 proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Dobu...

Zápis do první třídy elektronicky

Zápis k povinné školní docházce do Základní školy Kaplice, Školní 226 proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Dobu...

Další možnosti domácí přípravy

(všechny odkazy na výukové programy jsou také na nově zřízeném Public webu ŠkolyOmline, který naleznete pod modrým tlačítkem PublicWeb FREE na pravé straně menu....

Opakování učiva s podporou České televize

Vážení rodiče, sděluji Vám další možnosti domácí přípravy dětí – žáků 1. i 2. stupně Česká televize spouští od pondělí 16. března unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den čeká...

Uzavření tělocvičny

Na základě usnesení Vlády České republiky č. 72/2020 Sb. o přijetí krizového opatření se od 13. 3. 2020 až do odvolání uzavírá tělocvična pro...

Informace MŠMT k vyhlášení nouzového stavu

Vážení rodiče, předávám Vám tímto aktuální výklad MŠMT k vyhlášení nouzového stavu. Usnesení vlády č. 69/2020 Sb. - stav nouze Usnesení vlády č.70 - 74/2020 Sb. -...

POMOC RODIČŮM S DOMÁCÍ PŘÍPRAVOU DĚTÍ

Vážení rodiče, vzhledem k tomu, že nyní probíhá výuka Vašich dětí online prostřednictvím pokynů od jednotlivých vyučijících, nabízím Vám možnost, jak dětem zpříjemnit a ulehčit...

Informace pro rodiče o nároku na ošetřovné

Informace pro rodiče a školská (obdobná) zařízení V souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol informuje ČSSZ o nároku na ošetřovné,...

Doplnění informace o uzavření základních škol

Vážení rodiče, Z dostupných informací Vám sděluji, že uzavření základních škol je na dobu do odvolání. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha by se mohlo...

Aktuální informace z webu MŠMT

INFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ MZ K UZAVŘENÍ ŠKOL Číslo jednací MSMT-11703/2020-1 Datum 10. 3. 2020 web MŠMT Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání nebo studiu a týká...

Mimořádné opatření

MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ, Palackého náměstí 375/4, 128 01 Praha 2 Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000...

Lyžák 2020

Psal se den 2. 2. 2020 a my vyrazili do lyžařského střediska Monínec. Když jsme dorazili na místo, odnesli jsme si věci do pensionu...

Nuda v Českých Budějovicích

Aby si prvňáci a druháci dokázali představit, jak vypadá opravdická "nuda" ve školních lavicích, vypravili se do Malého divadla v Českých Budějovicích.  Hudebně pohybová...

Florbal – okresní finále IV. kategorie – dívky

Dne 5. prosince jsme se zúčastnily florbalového turnaje škol. Celkově se zúčastnilo šest tymů. Turnaj se konal v tělocvičně ZŠ Fantova. I přes všechen...

Florbal – okresní finále III. kategorie – dívky

Ve středu 4.12. 2019 se uskutečnilo v hale ZŠ Fantova okresní finále ve florbalu dívek. Zúčastnilo se ho celkem sedm družstev. Hrálo se systémem...

Ohlédnutí za adventem v 1.A

Velké vánoční těšění začalo zdobením stromečku, který nám krásně provoněl třídu. Následovala výprava do Českého Krumlova, kde jsme si v areálu klášterů přehráli staré...

Vánoční turnaj školních družstev v šachu

V pátek před vánočními prázdninami se družstvo žáků deváté třídy ve složení: Štěpán Putzer, Jiří Vávra, Marek Severýn, Jan Kutlák zúčastnilo šachového turnaje družstev....

Soutěž Mladý chemik 2020

Dne 4. 12. 2019 jsem časně ráno spolu se svými spolužáky Jakubem Bláhou a Lukášem Jelínkem nasedl na autobus do Českých Budějovic. Měli jsme namířeno...

Den řemesel

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 naši školu pozvala Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov na Den řemesel. Čekaly na nás...

Z galerie 1. A

První pokus o anatomicko- literární kompozici se prvňákům neobyčejně vydařil. Přesnými poměry vytvořená směs tvůrčího nadšení, fantazie a kreativity dala vzniknout skutečným galerijním klenotům.    

Anglie 2020

Vážení rodiče, tak jako již několikrát v minulých letech se na Vás a Vaše děti obracíme s nabídkou zájezdu do zahraničí. Organizátorem zájezdu bude společnost...

Chemická soutěž – Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2020

Naše škola se již čtvrtým rokem zúčastňuje celostátní dobrovolné soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Tato soutěž má 3 kola. První kolo letos již proběhlo...

Exkurze na Svachovce

Dne 19. 11. jsme my , žáci 9. B společně s 9. A jeli na exkurzi na Svachovku. Den probíhal takto: V 8:30 jsme vyjeli...

Žáci ZŠ Školní 226 byli na brigádě – SBÍRÁNÍ CELERŮ – zapsala Simona Ždiarská

Ráno jsme vyjeli autobusem od školy sbírat celery do Bemagra v Malontech. Sice nebylo moc pěkně, ale v klidu jsme přijeli. Pán nám všem...

Ze školních sešitů ZŠ Školní 226 – Svatý Martin

Žáci pátého ročníku ve slohu psali o Svatém Martinovi. Takto svoji práci napsala Lenka Ondřichová z 5. A. Martin z Tours je jedním z nejznámějších...

Žáci ZŠ Školní 226 se zúčastnili soutěže T-PROFI

Dne 7. listopadu jsme se zúčastnili s firmou Engel soutěže T-PROFI – Talenty pro firmy. Náš tým se skládal ze tří žáků střední školy...

Podzim v 1.A

Za dva a půl měsíce, po které chodíme do školy, jsme toho spoustu stihli a ještě víc se naučili. Už umíme víc než dvacet...

Jak připravit kouzelný lektvar?

V halloweenské kuchyni smícháte suroviny podle potřeby: Nápoj moudrosti: 2 zuby meluzíny, 1 zaječí ocásek, 1 kocouří chlup Lektvar proti zlobení: odvar z hadího kořene, 2 uši netopýra Uklidňující...

Objednávání a odhlašování stravy on-line

Od 18. 9. 2019 je možné objednávat stravu přes internet. Každý strávník obdržel nebo v nejbližší době obdrží přístupové údaje: Číslo jídelny: 0674 Jméno: příjmení a...

Divadlo Z Bedny

V pátek 27. 9. 2019 naši školní družinu navštívilo divadlo Z bedny z Karlových varů. Pan Pohoda se svojí dcerou Soničkou, měli pro nás...

Večerní běh Kaplicí 2019

Jednou z velkých sportovních akcí v Kaplici je bezpochyby atletický běžecký závod s dlouholetou tradicí pro všechny věkové kategorie účastníků. Je určen těm, kteří...

Podzim u dveří 2.A

To takhle na chalupě při rozebírání starého gauče zachráníte péra a všelijaké drátky, na mezi natrháte šípky a můžete začít. Jako my.

Na startu

O trochu méně než půl sta prvňáků odstartovalo v pondělí 2. září 2019 svou školní docházku na Základní škole Školní 226. Někteří plaše, jiní...

KOLUMBIE – ráj neřesti a slasti

Druhý školní týden – 12. září – se všechny ročníky 2. stupně Základní školy Školní 226 vydaly do tajemné Kolumbie. V rámci projektu Planeta...

Vojta Stříbrný reprezentoval ZŠ Školní 226 v Brně

Ve dnech 4. - 6. září 2019 se žák VI. A Vojtěch Stříbrný zúčastnil atletické soutěže Sazka Olympijský víceboj. Celkově se umístil na 7....

Vítáme Vás v novém školním roce

Vážení pedagogové, vážení rodiče, milí žáci, jménem vedení školy Vás vítám v novém školním roce 2019 - 2020 a přeji Vám, aby byl tento školní...