Třídní schůzky

81

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční v pondělí 7. ledna 2019. Jejich hlavním bodem programu bude hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. pololetí školního roku 2018/2019. Schůzky 1. stupně začnou v 17.00 hod, schůzky 2. stupně budou zahájeny v 17.30 hod. Součástí schůzek budou i konzultace s netřídními učiteli. Nejzazší ukončení třídních schůzek bude v 19.00 hod.
Termín schůzek byl volen tak, aby vznikla časová rezerva pro případnou nápravu nerozhodných známek.

Těšíme se na Vaši účast.

Vedení Základní školy Kaplice, Školní 226