Chemická soutěž – Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR (2)

656

Dne 13. 12. 2018 jsme se vydali brzo ráno autobusem do Prahy na druhé kolo chemické soutěže, které probíhalo na Masarykově střední škole chemické. Nejprve jsme se v Praze šli trochu posilnit do KFC, aby nám to lépe myslelo a pak jsme metrem i pěšky dorazili do uvedené školy.

Soutěž byla písemná, trvala 70 minut a úkoly byly náročnější než v prvním kole. Pak jsme dostali diplomy za účast a nějaké další odměny. Poté proběhla přednáška o historii periodické tabulky prvků a zajímavostech s ní spojených. A také proběhla praktická ukázka na téma ohňostroje.

Potom jsme se šli podívat na vánoční stromy na Staroměstské a Václavské náměstí. Nechali jsme se okouzlit vánoční atmosférou. Pak jsme šli rovnou na vlak, který nás odvezl do Českých Budějovic, kde jsme po dlouhé cestě pojedli, sedli na autobus a dostali se domů.

Přibližně po dvou týdnech jsme obdrželi výsledky soutěže a dozvěděli se, že z 353 žáků jsme se umístili v druhé polovině z uvedeného počtu. Tato chemická soutěž se nám líbila, zároveň i vánoční Praha, a uvědomili jsme si, že chemie je náročná věda a my se máme ještě co učit.

 

Ukázka úkolů z 2. kola, zvládli byste to?

  1. Poznejte chemickou sloučeninu

Uveďte název a vzorec chemické sloučeniny:
a) Patří mezi slabé kyslíkaté kyseliny. Vzniká zaváděním oxidu uhličitého do vody. Je součástí
perlivých nápojů.
b) Jde o pevnou látku, která se rozpouští ve vodě za vzniku fialového roztoku. Je známa pod názvem
hypermangan. V chemii se využívá jako silné oxidační činidlo.

  1. Periodická soustava prvků
    Zakroužkujte pravdivá tvrzení:

a) sodík, hořčík a vápník patří mezi kovy

b) selen, tellur a polonium patří mezi halogeny

c) rtuť a brom jsou kapaliny

 

9.A – Pavel Goldfinger, Heidemarie Interholzová, Martin Kubák