Leonardo

384

Vzbudit zájem a upoutat pozornost žactva bývá oříškem pro nejednu osobnost. Žijící.     O to vzácnější je, když se to podaří osobnosti, byť renesanční, ještě pět set let po smrti.

Pořad o Leonardu da Vinci umožnil dětem nahlédnout do života umělce počátku novověku. Jako magnet po celou dobu líčení géniova životopisu působily vystavené modely jeho vynálezů. A vůbec nejlepší na tom bylo, že dotýkati se exponátů nebylo zakázáno. Bylo to dovoleno, ba dokonce doporučeno.

Třeťáci z áčka své dojmy z pořadu zpracovali výtvarně i literárně. Nakolik se svou snahou renesančnímu všeumělovi přiblížili, posuďte sami.