Přejeme klidné a bezstarostné prázdniny

48

Vážení rodiče, milé děti,
po náročném školním roce přišly zasloužené prázdniny. Přejeme všem dětem, aby si odpočinuly a načerpaly sil do dalšího školního roku.
I rodičům přejeme klidné dva měsíce, po kterých se společně pustíme do vzdělávání jejich dětí.

Vedení ZŠ Kaplice, Školní 226