Třídní schůzky

69

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční v pondělí 11. listopadu 2019. Jejich hlavním bodem programu bude hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2019/2020. Schůzky 1. stupně začnou v 17.00 hod, schůzky 2. stupně budou zahájeny v 17.30 hod. Součástí schůzek budou i konzultace s netřídními učiteli. Nejzazší ukončení třídních schůzek bude v 19.00 hod.

Těšíme se na Vaši účast.

Vedení Základní školy Kaplice, Školní 226