Chemická soutěž – Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2020

402

Naše škola se již čtvrtým rokem zúčastňuje celostátní dobrovolné soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“. Tato soutěž má 3 kola. První kolo letos již proběhlo a v naší škole se ho zúčastnilo 13 žáků devátého ročníku. Test prvního kola obsahoval 10 otázek a trval 60 minut. Letošní úlohy byly zaměřeny převážně na kovy, ale nejen na ně. Nejlepší 3 žáci z naší školy postoupili, a tak 4. 12. 2019 vyrazí tentokrát do Českých Budějovic na druhé kolo. Toto kolo soutěže proběhne na Střední škole obchodní, Husova 9. Pro soutěžící bude připraven vědomostní test. Třicet nejlepších žáků z druhého kola bude pozváno do třetího kola, které bude probíhat v laboratoři formou praktických úloh.

Ukázka úkolů z 1. kola, zvládli byste to?

  1. Rozhodněte, zda uvedené výroky platí (ano = A, ne = N)

a) Kovy se vyznačují elektrickou a tepelnou vodivostí.

b) Kovy tvoří ochotně anionty.

c) Kovy jsou pevné látky, s výjimkou platiny, která je kapalná.

d) Většina kovů se nachází v přírodě v ryzí podobě.

  1. Na základě charakteristiky kovu doplňte jeho český název a značku.

a) Stříbrolesklý velmi lehký kov, při hoření vzniká intenzivní bílé světlo

b) Neušlechtilý stříbřitě šedý, kujný kov, elektricky velmi dobře vodivý, slouží k výrobě slitin (dural)

c) Stříbrošedý těžký kov, bývá v akumulátorech, chrání před rentgenovými paprsky

d) Velmi rozšířený kov, který se vyrábí ve vysoké peci a často podléhá korozi