Zápis do první třídy písemnou formou

429

Zápis k povinné školní docházce do Základní školy Kaplice, Školní 226 proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuji jako ředitel školy na dobu

od 1. do 14. dubna 2020


a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).
Vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

  • škola bude organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
  • pro rodiče, kteří nemají možnost vyplnit žádost o přijetí elektronicky, nabízíme možnost učinit toto písemnou formou.

Jak dítě přihlásit
Rodič / zákonný zástupce se v termínu 1. – 14. dubna 2020 v době od 8.00 do 12.00 hod. dostaví do školy, kde obdrží písemnou podobu žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání. Tu může na místě ve škole vyplnit a odevzdat vedení školy. Tím pro něj celý proces skončí.
Nebo si žádost vezme domů, vyplní a vyplněnou a podepsanou žádost vhodí do pěti dnů do označené poštovní schránky ZŠ Kaplice, Školní 226 u bočního vchodu do školy (od ZŠ Gen.Fanty 446), je možno zaslat ji i poštou na adresu školy.
Žádost o přijetí lze stáhnout (až od 1. do 14. 4. 2020, zatím je neaktivní):
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve formátu .PDF
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve formátu .DOCX
Seznam dětí, u nichž bude rozhodnuto o přijetí do Základní školy Kaplice, Školní 226 k základnímu vzdělávání, bude zveřejněn ve vývěsce školy v písemné podobě a na webových stránkách školy 30. 4. 2020.
Pro informace můžete volat 728 402 466