ZŠ Školní 226 a krizový plán

241

Na naší škole v rámci Plánu krizové připravenosti probíhá od pondělí 23. 3. 2020 zajišťování péče o děti do 10 let pracovníků integrovaného záchranného systému, kteří musí být přítomni v zaměstnání a nemají jinou možnost zajištění hlídání dětí. Nyní jsou to děti zdravotnického personálu Domova pro seniory Kaplice.
Děti jsou ve škole v malých skupinkách. Pedagogičtí pracovníci se jim věnují, provádí různé zajímavé činnosti. Pokud se jedná o malé školáky, učitelé s nimi za pomoci moderních technologií opakují školní učivo. S menšími dětmi si učitelé hrají, pracují se stavebnicemi, kreslí, případně i zpívají.
Děti mají možnost využívat všechny prostory školy, nejvíce se jim líbí v tělocvičně, kde se věnují nejen hrám, ale i drobným sportovním aktivitám.
Vše probíhá za přísných hygienických opatření (roušky, dezinfekce, mytí rukou…). Kolem poledne děti odcházejí do školní jídelny, kde pro ně a pro dozorující učitele připraví kuchařky chutný oběd.
Celá akce běží první týden a bude fungovat do odvolání. Ohlasy na naši práci jsou velmi kladné. A my máme dobrý pocit, že pomáháme těm, kteří za nás bojují v první linii a doslova nasazují své životy. A za to jim děkujeme.
Mgr. Pavel Petr