Nástup žáků 9. ročníku do školy – přihlášení do 7.5.2020

198

Dne 11. 5. 2020 se mohou dobrovolně vrátit žáci 9. ročníku do školy. Návrat bude probíhat dle Manuálu MŠMT a Metodiky vytváření skupin žáků 2. stupně. Rodiče musí žáka přihlásit nejpozději 7. 5. 2020. Pozdější nástup než 11. 5. 2020 není možný!
Každý žák je povinen před nástupem do školy předložit podepsané „Čestné prohlášení“ – ke stažení ZDE DOC nebo ZDE PDF.
 Rodiče (případně žáci) si mohou vyzvednout tiskopis Čestného prohlášení ve škole do 7. 5. 2020 do 14.00 hod. Nejzazší termín podepsání Čestného prohlášení je ráno 11. 5. 2020 do 8.00 hod před vstupem do školy.
Mgr. Pavel Petr, ředitel školy