Volné dny pro žáky

173

Na základě §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitel Základní školy Kaplice, Školní 226 dva volné dny pro žáky (tzv. ředitelské volno), a to

v pondělí 29. 6. 2020 a úterý 30. 6. 2020.

V tyto dny není možnost stravování ve školní jídelně, nebude v provozu odpolední zájmové vzdělávání.

Mgr. Pavel Petr, ředitel školy