Časové harmonogramy pro žáky 2. stupně

1132

Vážení rodiče, milí žáci,
v návaznosti na aktualizovaný dokument MŠMT „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 KROMĚ VYBRANÝCH ŠKOL A TŘÍD ZŘÍZENÝCH PODLE § 16 ODST. 9 A ZŠ SPECIÁLNÍCH“ vyhlašuje ZŠ Školní 226 konzultační dny pro žáky 2. stupně. Žáci jednotlivých tříd navštíví školu podle připraveného rozpisu:
6.A – v pondělí 8. 6. 2020
6.B – v úterý 9. 6. 2020
6.C – ve středu 10. 6. 2020
7.A – ve čtvrtek 11. 6. 2020
7.B – v pátek 12. 6. 2020
8.A – v pondělí 15. 6. 2020
8.B – v úterý 16. 6. 2020
9.A – ve středu 17. 6. 2020
9.B – ve čtvrtek 18. 6. 2020
Žáci jsou rozděleni do skupinek po třech (občas po dvou nebo po čtyřech). V těchto skupinkách budou postupně navštěvovat jednotlivé vyučující dle schématu viz odkaz výše. Hlavním programem konzultací bude rozhovor nad vypracovanými úkoly, vyhodnocení domácí přípravy a plnění úkolů v době distančního vzdělávání.
Všichni žáci si s sebou ke konzultaci přinesou všechny práce, které v období od 12. 3. 2020 do data konzultace vypracovali. Při stanovování známky může být přihlédnuto ke kvalitě zpracovaných úkolů v pozitivním smyslu.
Žáci přijdou do školy hlavním vchodem v 7.45 hod, nepřezouvají se. Donesou do školy všechny učebnice, které obdrželi pro školní rok 2019/2020 a ve vestibulu předají třídnímu učiteli. Pokud některou učebnici ztratili nebo totálně zničili, zaplatí plnou cenu učebnice nebo koupí novou (stejnou) učebnici. Ceník učebnic je na webu školy pod záložkou „Pro rodiče a žáky“ – – „Dokumenty ke stažení“ – – Ceny učebnic na 2. stupni ZŠ po předmětech  .
Každý žák bude mít roušku a před vstupem do školy předloží vyplněné Čestné prohlášení, které bude od rodičů podepsané. Formulář je na webu školy pod záložkou „Pro rodiče a žáky“ – „Dokumenty ke stažení“ – Čestné prohlášení

Věříme, že se všichni žáci dostaví, abychom mohli s čistým svědomím ukončit školní rok 2019/2020 a spravedlivě provést klasifikaci.

Při odchodu si žáci vyzvednou ze své šatní skříňky všechny osobní věci, vyprázdní skříňku, vezmou si zámek a skříňku nechají otevřenou. O prázdninách bude proveden úklid.

Děkuji a přeji všem pevné zdraví
Mgr. Pavel Petr, ředitel školy