Schůzka budoucích prvňáčků a jejich rodičů

99

Vážení rodiče,
dovolte, abych Vás pozval na schůzku budoucích prvňáčků a jejich rodičů. Schůzka se uskuteční

v úterý 16. 6. 2020 v 16.00 v budově školy – ve školní jídelně.


Vcházet budete bočním vchodem u školní jídelny – vchod pro žáky 8. a 9. ročníku a cizí strávníky. Děti budou mít seznamovací schůzku se svými učitelkami; s Vámi, s rodiči, dořeším některé administrativní otázky a bude prostor na Vaše dotazy.
Připojuji několik informací k provozu školy a přípravě dětí na zahájením školního roku:
 
PRAKTICKÉ INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU
Škola se otevírá v 7.40 hod, do tříd žáci přicházejí v 7.45 hod. Pro přihlášené žáky je zřízena tzv. „ranní družina“ od 6.00 do 7.40 hod. Ke vstupu do školy žáci 1. stupně využívají výhradně hlavní vchod.
V úterý 1. 9. 2020 bude výuka končit po první vyučovací hodině.
Ve dnech středa 2. 9. až pátek 4. 9. 2020 bude výuka v prvních třídách končit v 10.45 hod.
Od pondělí 7. 9. 2020 bude výuka denně končit v 11.40 hod.
Od října mohou děti navštěvovat dle zájmu kroužky cizích jazyků (Aj nebo Nj) a kroužek atletiky.
Kroužky jsou bezplatné, po přihlášení jsou povinné, docházka je evidována.
Každý žák obdrží zámek a tři klíče od šatní skříňky. Z toho jeden náhradní klíč bude umístěn u třídního učitele, případně ve sborovně školy. V případě nutnosti jej vydá zástupce ředitele, popř. paní účetní.
Klíče od skříňky lze individuálně a na vlastní náklady přidělat, případně vyměnit zámek. Vždy je dobré donést do školy náhradní klíč.
Rodiče žáků mohou doprovázet své děti k jednotlivým třídám pouze první týden – tj. do 4. 9. 2020. Druhý týden od 7. do 11. 9. 2020 mohou rodiče doprovázet děti do šatny ke skříňkám, od 14. 9. 2020 děti doprovází pouze k šatně, dále jdou děti ke skříňkám a do třídy samostatně.
Pokud si v době výuky potřebují rodiče dítě nutně vyzvednout, zazvoní ve vestibulu, poté budou vpuštěni do školy.
Při vyzvedávání ze školní družiny rodiče budou používat boční vchod do ŠD, kde si děti budou přebírat.
V září (předběžně 14. 9. 2020 v 16.00 hod) proběhne první informativní třídní schůzka.
Během prvních dvou týdnů proběhne fotografování prvňáčků, datum a čas bude upřesněn. Cena cca 100,- Kč.
Informace o telefonních číslech, rozvrhu, jídelníčku a další najdete na www.zsskolnikaplice.cz a www.strava.cz

 
Vybavení žáka 1. třídy (zajišťují rodiče)
aktovka, penál, 2 ks tužka č.2, guma, pastelky, ořezávátko, desky na sešity, desky na písmena a číslice, obaly na sešity a učebnice (bude upřesněno po zahájení školního roku), látkový ubrousek na svačinu

Pomůcky na Vv a Pč – vše uloženo v dětském kufříku
nůžky se zaoblenými hroty, lepidlo (vysouvací velké), plastelína, voskové pastely, vodové (nebo anilínové) barvy, černá tuš v lahvičce, ploché štětce č. 8 a 12, kulatý štětec č. 8, ochranný oděv (zástěra nebo větší starší košile, tričko), igelitový ubrus – podložka na lavici, kelímek na vodu, malý míček, šátek

Pomůcky na Tv
tričko a trenýrky (kraťasy, legíny), dle zvážení – tepláková souprava (není nutná na začátku školního roku), cvičky nebo tenisky se světlou podrážkou, toto vše podepsané uložit do látkového sáčku.

Mgr. Pavel Petr