Letní příměstský tábor

70

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám nabídnout aktivitu pro děti – letní příměstský tábor, který bude pořádat Základní škola Kaplice, Školní 226.
Téma tábora je: „OPERACE ZLOMENÝ LUK“ – zaměření na historii Kaplice.
Termín: 29. 6. – 3. 7. 2020 – vždy od 8.00 do 16.00 hod.
Cena: 1 500,- Kč (obsahuje oběd v restauraci Na Vyhlídce /„Na Rafandě“/ za 85,- Kč, materiální zajištění pro činnosti, odměny pro p. vychovatelky, případné jízdné).
Program tábora se uskuteční v Kaplici a nejbližším okolí; v případě příznivého počasí převážně venku, v případě nepříznivého počasí v prostorách Základní školy Kaplice, Školní 226.
Sraz dětí bude každý den ráno v 8.00 hod před vchodem do Školní družiny Základní školy Kaplice, Školní 226. Rozcházet se budou děti od vchodu do ŠD v 16.00 hod.
Bližší informace podá vedoucí celé akce – Romana Bouchalová, ved. vychovatelka ŠD, tel: 722 814 126
Tábor se bude konat pro 25 účastníků, datum a čas přihlášení je rozhodující pro stanovení pořadí a tím i výběr do skupiny. Přihlášeným dětem zašleme podrobné instrukce.
Mgr. Pavel Petr, ředitel školy

 
 
V případě Vašeho zájmu pošlete prosím zpět návratku na mail

skola@zsskolnikaplice.cz

Můj syn/Moje dcera ………………………………………… datum narození ………………………………. třída ………………. se zúčastní letního příměstského tábora v termínu 29.6. – 3.7. 2020. Platbu uhradím
a) v hotovosti ve škole
b) převodem na účet školy 580340369/0800 – do poznámky uvedu jméno a příjmení dítěte.