Nová opatření od 5. 10. 2020

544

Vážení rodiče,
dnes byly škole doručeny tři materiály, se kterými Vás chci seznámit. Jedná se o:
INFORMACI PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE – ke stažení ZDE,
jejíž přílohou je Nařízení Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích – ke stažení ZDE
a Usnesení vlády České republiky č. 958 o přijetí krizového opatření – ke stažení ZDE.

Věřím, že standardní provoz školy to nijak neohrozí a škola bude i nadále poskytovat vzdělávací služby v souladu se Školským zákonem. Pouze budeme dodržovat vyhlášená hygienická opatření, jejichž citace je ve výše přiložených dokumentech.
Mgr. Pavel Petr, ředitel školy