Distanční výuka pro všechny

1001

Na svém pondělním zasedání – 12. 10. 2020 – rozhodla vláda (potažmo Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) o uzavření základních škol.
Dne 13. 10. 2020 vydalo MŠMT INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ O VYDÁNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VLÁDY VZHLEDEM KE COVID-19 Čj. MSMT-39443/2020-2 13. října 2020. Tímto MŠMT:

 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1022, o přijetí krizového opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 1. listopadu 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 1“),
 • informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1021, o přijetí krizových opatření s účinností ode dne 14. října 2020 od 0:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod., k dispozici ZDE (dále jako „usnesení vlády č. 2“),
   
  Ve stručnosti to pro základní školy znamená:

 • u 1. a 2. stupně základních škol a přípravné třídy základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole s výjimkou škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a škol při zdravotnickém zařízení (pro žáky vzdělávané ve školách nebo třídách podle § 16 odst. 9 školského zákona i nadále zůstávají v provozu školní družiny, případně jiná školská zařízení).
 • u středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost žáků a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že se nově zakazuje pobyt ve školní družině (mimo případů uvedených výše).
 • stále s výjimkou mateřských škol obecně platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách a školských zařízeních (výuka hudební výchovy může pokračovat, ovšem bez zpěvu).
 • dále obecně platí zákaz sportovních činností při vzdělávání ve všech školách s výjimkou mateřských škol.
   
  Nebude-li provoz školní jídelny (příp. výdejny) přerušen, školní jídelna umožní odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Žáci pak mají možnost podle svých aktuálních podmínek oběd odebrat. Zařízení školního stravování je ve vztahu k žákům a zaměstnancům školy považováno za provozovnu, která neslouží veřejnosti. Je tedy možné, aby žáci a zaměstnanci školy konzumovali jídlo v prostorách jídelny. Školní jídelna však musí dodržovat povinnosti stanovené v usnesení vlády č. 2 pro provozovny stravovacích služeb:

 • jedná se především o rozestupy 1, 5 metru mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu je nově omezen na 4 osoby (u dlouhých stolů může sedět více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 4 osob je rozestup alespoň 2 metry).
 • současně nemůže být ve školní jídelně více osob, než je míst k sezení (jinými slovy není možné, aby čekali žáci v řadě v jídelně na to, dokud se neuvolní místo u stolu). Stále platí požadavky na zvýšená hygienická opatření ve školních jídelnách.

 • cizí strávníci mohou jídlo pouze odebrat s sebou.
  Ccelý text „INFORMACE“ naleznete ZDE