Opět péče o děti v rámci krizového plánu

400

Vážení rodiče,

Na naší škole v rámci Plánu krizové připravenosti probíhá stejně jako na jaře zajišťování péče o děti do 10 let pracovníků integrovaného záchranného systému, kteří musí být přítomni v zaměstnání a nemají jinou možnost zajištění hlídání dětí. Nově jsou rozhodnutím OŠMT KÚ JčK a krizového štábu do této kategorie od pondělí 19. 10. 2020 zařazeny i děti zaměstnanců ÚP a ČSSZ, které nebyly během prvního týdne do této služby a péče zařazeny
Děti pracují ve škole v malých skupinkách. Pedagogičtí pracovníci se jim věnují, provádí různé zajímavé činnosti. S malými školáky se učitelé za pomoci moderních technologií učí, opakují učivo a kontrolují plnění přinesených úkolů.
Děti mají možnost využívat všechny prostory školy, nejvíce se jim líbí v tělocvičně, kde se věnují nejen hrám, ale i drobným sportovním aktivitám.
Vše probíhá za přísných hygienických opatření (roušky, dezinfekce, mytí rukou…). Kolem poledne děti odcházejí do školní jídelny, kde pro ně a pro dozorující učitele připravují kuchařky chutný oběd.
Pro přihlášení volejte nejlépe na telefonní číslo 728 402 466. Zde se dozvíte veškeré porobnosti o pobytu dětí ve škole.
Kapacita naší školy je zatím dostatečná. Nehrozí, že by byla kapacita naplněna a my bychom museli děti odmítat.

Mgr. Pavel Petr, ředitel školy