Informace od MŠMT

490

Ministerstvo školství připravilo pro rodiče odkazy na webové stránky a vhodné zdroje, kde se mohou rodiče inspirovat, jak mluvit s dětmi o koronaviru Covid-19:
MŠMT – POMŮŽE PŘÍRUČKA I KOMIKS!
MZ ČR – Nabízíme řešení
MV ČR – Doporučení ve vztahu k dětem
MV ČR – Psychologická pomoc – práce s dětmi
MV ČR – Pro práci s dětmi
Déčko – O ČEM SE MLUVÍ
Jak mluvit s dětmi
FN Olomouc – Jak mluvit s dětmi
FSS MUNI – KORONAVIRUS, KARANTÉNA, UZAVŘENÍ HRANIC..