Ošetřovné – podzim 2020

738

Vážení rodiče,
v současnosti čeká návrh zákona o krizovém ošetřovném na projednání Senátem ČR, poté musí být podepsán prezidentem republiky, přičemž jeho finální znění bude následně zveřejněno ve Sbírce zákonů. Podle navrhované právní úpravy se bude o ošetřovné žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu 2020 za měsíc říjen 2020.
Česká správa sociálního zabezpečení v předstihu připravila zcela nový formulář žádosti, který kombinuje prvky původní žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení a výkazu péče. Současně je nový formulář koncipován tak, aby pomocí něho bylo možné případně uplatnit nárok na ošetřovné i podle aktuálně platné právní úpravy (tj. za 9 nebo 16 kalendářních dnů).
 
Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači.
Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.
ZDE je odkaz na formulář žádosti + odkaz VYPLNIT TISKOPIS

Škola již tento formulář nepotvrzuje!

Údaje k identifikaci školy:

Název: Základní škola Kaplice, Školní 226 : 00583669 Ulice: Školní Číslo domu: 226 Město: Kaplice PSČ: 38241 Důvod opatření: Usnesení vlády ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření.
 
Základní školy, střední školy jsou ve dnech 26. a 27. 10. 2020 krizovým opatřením vlády uzavřeny. V těchto dnech pak není školami zabezpečován distanční způsob vzdělávání z důvodu opatření MŠMT. Vzhledem ke krizovému opatření jsou nadále i v tyto dny uzavřeny školní družiny, školní kluby i střediska volného času. Ve dnech 29. a 30. 10. jsou podzimní prázdniny.
Podle názoru vedení školy z tohoto plyne, že ošetřovné za měsíc říjen se vztahuje na dny 14. 10. 2020 až 27. 10. 2020. 28. 10. 2020 je státní svátek a 29. – 30. 10. 2020 jsou podzimní prázdniny.
Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.
 
Parametry krizového ošetřovného:

  • Ošetřovné dle níže uvedených parametrů bude vypláceno zpětně a to po celou dobu trvání mimořádný opatření, tzn. od 1. dne potřeby péče o dítě.
  • Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného. Nárok na ošetřovné náleží i při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku a osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.
  • Výše ošetřovného bude činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
  • Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč. A to pro ty, kteří mají plný úvazek, ale výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.
  • Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí nemocenské pojištění.
  • Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudou moci střídat v průběhu stejného dne.
  • Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání

    S přáním pevného zdraví Mgr. Pavel Petr