Školy stále zavřené, výuka od 2. 11. 2020

979

Od 2. listopadu 2020 dojde ke změnám v rozvrzích vzhledem k online výuce.

Rozvrhy jsou koncipovány tak, aby mohly být funkční i během delšího období. Zahrnují hlavní předměty vzdělávacího spektra. Jsou uveřejněny na webu školy pod záložkou „Pro rodiče a žáky“ – „Rozvrhy hodin – třídy“. odkaz ZDE

1. a 2. ročník

    pokračuje přednostně ve výuce prostřednictvím ŠkolyOnline, v případě efektivního zapojení může být výuka doplněna max. o jednu hodinu online výuky denně prostřednictvím MS Teams.

3. až 5. ročník

    pokračuje přednostně ve výuce prostřednictvím ŠkolyOnline, v případě efektivního zapojení může být výuka doplněna max. o dvě až tři hodiny online výuky denně prostřednictvím MS Teams. Tyto ročníky mají rozvrhy pro online výuku v rozsahu max. 10 – 13 hodin online výuky týdně.

6. až 9. ročník

    má rozvrhy upravené tak, aby rozsah on-line výuky byl 13 – 15 hodin týdně. Jsou v něm obsaženy hlavní předměty, budeme týdně vyučovat max. 3 hodiny Č, 3 hodiny M, 2 hodiny 1. cizí jazyk, 1 hodina Př, Z, D, F, Ch, Inf a 2. cizí jazyk.  Počty jsou orientační, budou záviset na domluvě konkrétního učitele s konkrétní třídou. Začátky online vyučování byly stanoveny na 8.55 hodin.

Učitelé mohou na základě poptávky nabídnout  žákům 2. stupně (např. v 9. ročníku) konzultační online hodiny nad rámec těchto základních rozvrhů.

Děti pracují podle zadání učitelů i offline.  Distanční výuka je povinná (jak online, tak offline). Tato výuka bude hodnocena. Je potřebné, aby si žáci sami do rozvrhů doplnili hodiny, v nichž budou pracovat na zadaných úkolech a nenechávali je na pozdější dobu. Úkoly by se mohly hromadit, je potřené mít v práci systém.

Nemá-li žák připojení, pracuje podle zadání na webu školy – ve ŠkoleOnline. Případně je možné se domluvit prostřednictvím třídních učitelů na předání vytištěných pracovních listů.

Pokud se žák nebude účastnit distanční výuky, bude přezkoušen z celého obsahu učiva na konci pololetí. 

Po konzultacích s vyučujícími bych chtěl vyzdvihnout a pochválit ty žáky 2. stupně, kteří se v uplynulých týdnech aktivně zapojili do online výuky. A nebylo jich málo! Poděkování patří i těm aktivním žákům 1. i 2. stupně, kteří pečlivě vypracovali a zaslali zpět ke kontrole vyplněné pracovní listy.

A rodičům bych chtěl poděkovat za jejich podporu.

Mgr. Pavel Petr, ředitel školy