Školy od 2. listopadu 2020 stále zavřené

1353

Rozhodnutím Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Čj. MSMT-39443/2020-3 ze dne 30. října 2020 se od 2. listopadu 2020 neotevřou základní školy, děti zůstanou doma a nadále se budou vzdělávat dálkovým způsobem (distanční vzdělávání).
 
Žáci 1. stupně se budou přednostně vzdělávat tak jako v minulých týdnech a budou plnit úkoly od vyučujících – pracovní listy, písanky, úkoly z učebnic aj. Také si žáci budou moci vyzkoušet vzdělávání tak, jak ho realizují jejich starší spolužáci z 2. stupně. Pokud se žáků přihlásí dostatečný počet, mohou si vzdělávání zpestřit vzděláváním prostřednictvím platformy „Office 365 – MS Teams“. Ale podotýkám, že podstatná část vzdělávání bude realizována offline prostřednictvím platformy „ŠkolaOnline“ tak, jako doposud.
 
Žáci 2. stupně budou pokračovat v již nastaveném způsobu vzdělávání prostřednictvím platformy „Office 365 – MS Teams“ pod vedením příslušných vyučujících. Jako doplněk budou plnit úkoly z offline vzdělávání prostřednictvím platformy „ŠkolaOnline“.
 
Některé úkoly budou dle pokynu MŠMT hodnoceny, žáci 1. i 2. stupně budou klasifikováni a známky příslušný vyučující zapíše do elektronické žákovské knížky. Budou sloužit jako podklad pro čtvrtletní, potažmo pololetní hodnocení.
 
Zde se můžete seznámit s dalšími dokumenty, které školám rozeslalo MŠMT.
Usnesení vlády ČR č. 1109 o určení škol, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti
 
Usnesení vlády ČR č. 1112 o zákazu osobní přítomnosti žáků na základním vzdělávání v základních školách
 
Informace MŠMT ke změně usnesení vlády ČR č. 1112
 

Přeji pevné zdraví. Mgr. Pavel Petr, ředitel školy