Návrat 1. a 2. ročníků do škol

446

18. listopadu 2020 se do školních lavic vrátí nejen žáci 1. a 2. tříd, ale i žáci speciálních škol. Ministr školství Robert Plaga a zdravotnictví Jan Blatný dnes po 13.00 hod v Poslanecké sněmovně odhalili plán opětovného otevírání škol.
 
„Můžeme oznámit dobrou zprávu, že 18. listopadu 2020 se do našich škol vrací zpět žáci prvních a druhých ročníků, vrací se žáci přípravných tříd základních škol a vrací se také žáci škol speciálních,“ uvedl Plaga.
Děti se do škol vrátí v celých třídách, nebudou se tedy rozdělovat na skupiny. Ministr školství dále dodal, že budou rovněž fungovat školní družiny a jídelny. Školy ale budou muset zajistit, aby nedocházelo k mísení jednotlivých kolektivů. Stejná třída se tedy bude společně vyučovat, chodit na oběd i trávit čas v družině.
„Budou nutná režimová opatření. Roušky se budou nosit ve společných prostorách i po celou dobu výuky ve třídách,“ upřesnil Plaga.
Ještě větší apel pak bude Ministerstvo školství směřovat k větrání tříd. Podle Plagy by mělo probíhat nejen po konci hodin, ale i v jejich průběhu. Povolen nebude zpěv ani tělocvik. Pohyb dětí na vzduchu je ale podle ministra školství vítaný.

Jakmile se dozvíme další či podrobnější informace, neprodleně Vás budeme informovat.

Mgr. Pavel Petr, ředitel školy