Informace pro rodiče a žáky 1. a 2. ročníků

608

HARMONOGRAM PREZENČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ 1. A 2. ROČNÍKŮ OD 18. 11. 2020
 
Ranní ŠD:

 • žáci přicházejí dle potřeb rodičů od 6.00 hod
 • žáci 1. A vchází do ŠD a přecházejí do oddělení p.vych. Bouchalové, v 7.40 hod odcházejí do třídy
 • žáci 1. B vchází do ŠD a přecházejí do oddělení p.vych. Bouchalové, v 7.45 hod odcházejí do třídy
 • žáci 2. A vchází do ŠD a přecházejí do oddělení p.vych. Mimrové, v 7.50 hod odcházejí do třídy
 • žáci 2. B vchází do ŠD a přecházejí do oddělení p.vych. Vašicové, v 7.55 hod odcházejí do třídy

Příchod do školy:

 • žáci 1. A vchází do školy v 7.40 hod, žáky přebírá TU
 • žáci 1. B vchází do školy v 7.45 hod, žáky přebírá TU
 • žáci 2. A vchází do školy v 7.50 hod, žáky přebírá TU
 • žáci 2. B vchází do školy v 7.55 hod, žáky přebírá TU
 • zvonění bude vypnuté, TU si sami organizují začátek a konec vyučovací jednotky

Přestávky:

 • jsou rozfázované tak, aby se žáci na chodbě a WC nepotkávali
 • TU v pavilonu 1. stupně zajistí zpracování tohoto harmonogramu přestávek

Oběd:

 • všichni stravující se žáci 1. A přichází do jídelny v 11.15 hod, sedí v levé části jídelny, po obědě odcházejí do ŠD nebo domů
 • všichni stravující se žáci 1. B přichází do jídelny v 11.15 hod, sedí v pravé části jídelny, po obědě odcházejí do ŠD nebo domů
 • všichni stravující se žáci 2. A přichází do jídelny v 11.30 hod, sedí v levé části jídelny, po obědě odcházejí do ŠD nebo domů
 • všichni stravující se žáci 2. B přichází do jídelny v 11.30 hod, sedí v pravé části jídelny, po obědě odcházejí do ŠD nebo domů

Odpolední ŠD:

 • žáci 1. A odchází z jídelny do ŠD pod vedením p.vych. Bouchalové, odcházejí domů dle rozvrhu odchodů
 • žáci 1. B odchází z jídelny do ŠD pod vedením p.vych. Mimrové, odcházejí domů dle rozvrhu odchodů
 • žáci 2. A odchází z jídelny do ŠD pod vedením p.as. Petrové, odcházejí domů dle rozvrhu odchodů
 • žáci 2. B odchází z jídelny do ŠD pod vedením p.vych. Vašicové, odcházejí domů dle rozvrhu odchodů 

Dohledy:

 • nad žáky vykonávají dohled učitelé, kteří v příslušném pavilonu vyučují; v pavilonu centrálním je to p.uč. Hejný, v pavilonu 1. stupně si dozory rozdělí a sestaví harmonogram dohledů p.uč. Douchová, Šímová, Šestáková,
 • nad žáky, kteří po ukončené výuce odchází domů, vykoná dohled vychovatelka, potom odchází do jídelny převzít děti
 • v jídelně vykonává dohled vyučující a příslušná vychovatelka, vychovatelka pak odvádí děti do družiny, vyučující odvádí děti k šatním skříňkám a vykoná dohled, dokud žáci neodejdou domů

Další upřesňující pokyny:

 • v plném rozsahu platí „Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020“ – zveřejněno na webu školy 11. 11. 2020, z něho zdůrazňuji:
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání (klasická školní Tv),
 • za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy,
 • doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností,
 • z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny,
 • žáci i zaměstnanci školy mají povinnost ve všech prostorách školy a školní jídelny vždy nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy (svačina, pití, oběd).

Mgr. Pavel Petr, ředitel školy