Třídní schůzky nebudou

281

Vážení rodiče,


vzhledem ke stále nepříznivé epidemické situaci se neuskuteční plánované třídní schůzky 11. 1. 2021. Žáci mají všechny obdržené známky v elektronické žákovské knížce ve ŠkoleOnline. Pokud by některý žák měl mít výrazně zhoršené hodnocení a klasifikaci za 1. pololetí školního roku 2020/2021, budou rodiče upozorněni příslušným vyučujícím nejpozději do 15. 1. 2021.

Pokud by ale chtěli i jiní rodiče konzultovat klasifikaci s příslušným učitelem, je možno domluvit si s ním individuální konzultaci ve škole. Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 obdrží žáci neprodleně po tom, až se školy zase pro žáky otevřou – tedy ve 4. stupni epidemické stupnice PES. Souhrnné výsledky klasifikace budou rodičům k dispozici v elektronické žákovské knížce ve ŠkoleOnline 28. 1. 2021. Když se žák nebo jeho zákonný zástupce přihlásí do svého účtu ve ŠkoleOnLine a půjde v menu na Hodnocení – Výpisy hodnocení – Hodnocení žáka/studenta, uvidí zde kromě jiných údajů i sloupec „Uz.“, který obsahuje uzavřené hodnocení za příslušné pololetí.

Děkujeme Vám za pochopení a přeji pevné zdraví. Mgr. Pavel Petr