Informace MŠMT k provozu škol od 1. února do 14. února 2021

618

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy poslalo školám dne 28. 1. 2021 dokument č.j.: MSMT-3132/2021-1, že:

  • vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud (viz Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. prosince 2020 do 10. ledna 2021 ZDE ,
  • nad rámec informací uvedených v přiložené Informaci platí podle krizového opatření i nadále, že je na vyšších odborných školách umožněno konání zkoušek max. do 10 osob. Při organizaci zkoušek je nutné dodržovat hygienická a protiepidemická opatření podle manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19 ZDE ,
  • pro předávání vysvědčení žákům, kteří jsou vzděláváni distančně, platí vydané opatření obecné povahy, které předpokládá předání informace o hodnocení žáka distančním způsobem a vlastní předání listinné podoby vysvědčení anebo výpisu odkládá na dobu, kdy budou školy pro příslušné žáky přístupné pro prezenční docházku. Více ZDE .
  • v době od 15. 2. do 19. 2. 2021 mají žáci plánované jarní prázdniny,
  • o případných úpravách provozu škol a školských zařízení od 22. února 2021, o nichž rozhodne vláda České republiky, Vás budeme neprodleně informovat.