Ministerstvo představilo plán otevření škol, nejdříve se vrátí rotačně první stupeň

510

Publikováno na zpravy.aktualne.cz, autorka Martina Heroldová
Je smutné, že ministerstvo nekomunikuje se školami, ty se musí dozvídat záměry MŠMT z médií.
Jak to asi bude?
1. stupeň
Žáci prvního stupně základních škol se vrátí do lavic v rotačním režimu, třídy se budou střídat po týdnu v prezenční a distanční výuce. Neobnoví se prozatím výuka tělesné výchovy, plavání a zpěvu.
Žáci budou muset absolvovat dvakrát týdně neinvazivní antigenní test nebo jednou týdně PCR test v době, kdy se budou vzdělávat prezenčně.
Pedagogové jsou povinni nosit respirátor třídy FFP2, děti musí mít při výuce zdravotnickou roušku.
Také na základních školách bude nutné udržet homogenitu jednotlivých tříd. To se promítne rovněž do fungování školních družin, kde bude muset být homogenita skupin zachována. Zachování homogenity skupin by mělo platit i o přestávkách.
Doporučena je také v maximální možné míře výuka venku a co nejčastější větrání.
Při stravování je doporučeno, aby byly mezi žáky různých tříd dodrženy rozestupy a nemělo by při výdeji jídla docházet k prolínání žáků s těmi, kteří se vzdělávají distančně a přijdou si vyzvednout oběd.

2. stupeň
Druhý stupeň základních škol bude nadále pokračovat v distanční výuce.
Znevýhodněným žákům druhého stupně budou umožněny dobrovolné skupinové konzultace v maximálním počtu 6 žáků. Konzultací mohou využít také žáci 9. ročníků pro předměty k přípravě na přijímací zkoušky. Zde je doporučena homogenita skupin. Povoleny jsou také individuální konzultace jeden na jednoho.
Při všech konzultacích budou muset mít pedagogové respirátor a žáci alespoň zdravotnickou roušku.
Před skupinovou konzultací bude nutný negativní test na covid-19. Před individuální konzultací není povinnost test absolvovat.
Stravování bude ve školních jídelnách umožněnou formou jídla s sebou (take-away), žáci si tak budou moci oběd vyzvednout, ovšem za předpokladu, že se nepotkají s prezenčně se vzdělávajícími žáky.