Zápis do prvních tříd opět elektronicky

491

Vážení rodiče,
MŠMT stanovilo, že „s ohledem na aktuální vývoj pandemie i letos nebudou moci zápisy proběhnout způsobem, na jaký jsme byli dlouhou dobu před vypuknutím pandemie zvyklí. Právní předpisy se v otázkách zápisů pro letošní rok nezměnily. V souvislosti s protiepidemickými opatřeními bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých a respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.“
Zápis k povinné školní docházce do Základní školy Kaplice, Školní 226 proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanovuji jako ředitel školy na dobu


od 1. do 22. dubna 2021

a to v souladu se školským zákonem (§ 36 odst. 4).
Vzhledem k vyhlášeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

    • škola bude organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole,
    • upřednostníme, pokud to bude možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. K tomu bude sloužit podání elektronicky prostřednictvím systému ŠkolaOnline,
    • škola bude otevírat dvě první třídy, každá do max. počtu 25 dětí,
    • třídní učitelky v 1. třídách budou Mgr. Ivana Slaninová a Mgr. Dana Jiraňová.

Jak dítě přihlásit:
Kliknutím na odkaz
Žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ

se dostanete přímo na přihlášku. Pokud by odkaz nefungoval, zkuste druhý způsob:
(Na našich webových stránkách v pravém menu kliknete na modré tlačítko
PublicWeb FREE. Na tomto webu klikněte na tlačítko Výuka a poté na tlačítko
Přihláška k zápisu.
)
Ve formuláři vyplňte všechna příslušná políčka, zaškrtněte souhlas se zpracováním osobních údajů a klikněte na Odeslat. Vaše přihláška se tím uloží do systému.
Následně se Vám zobrazí automaticky generovaná zpráva o provedeném zápisu a že na Váš mail byla tato zpráva zaslána.
Kliknutím na odkaz Stáhněte si prosím přihlášku k zápisu se Vám stáhne předvyplněná žádost. Tuto žádost prosím vytiskněte, vyplňte další volná políčka a dole vyplňte datum a podpis. Vyplněnou a podepsanou žádost vhoďte prosím do pěti dnů do označené poštovní schránky ZŠ Kaplice, Školní 226 u bočního vchodu do školy (od ZŠ Gen. Fanty 446), možno zaslat i poštou na adresu školy. Kdo nemá možnost přihlášku vytisknout, dostaví se do školy, kde mu ji vytiskneme a on ji zde pouze podepíše.
Děkujeme.
Seznam dětí, u nichž bude rozhodnuto o přijetí do Základní školy Kaplice, Školní 226 k základnímu vzdělávání, bude zveřejněn ve vývěsce školy v písemné podobě a na webových stránkách školy 30. 4. 2021.

Další info je na webových stránkách školy
Pro informace můžete také volat 728 402 466