Informace k provozu škol od 12. dubna 2021 do odvolání

462

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení (v příloze) o Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek uvedených v opatření) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně
 • K testování lze použít neinvazivní Ag testy (které vám budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021) nebo neinvazivní PCR testy
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací a individuální prezenční výuky

Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních v příloze
 
informace o testování pro rodiče
informace o testování pro žáky

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (v příloze)
umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021

 • v základních školách, dětem v přípravné třídě,
 • žákům 1. stupně ve škole, ve které je počet žáků 1. stupně nejvýše 75 žáků, pokud je budova tohoto 1. stupně stavebně oddělena od budovy 2. stupně základní školy, a to včetně školní jídelny,
 • žákům 1. stupně ve škole, která nesplňuje výše uvedené podmínky, a to způsobem, že se vzdělávání v lichém týdnu neúčastní první polovina tříd a v sudém týdnu neúčastní druhá polovina tříd (při lichém počtu tříd lze počet zaokrouhlit),
 • na skupinové konzultaci žákům 2. stupně ohrožených školním neúspěchem anebo žákům 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině
 • ve školních družinách a školních klubech dětem a žákům, kteří se mohou účastnit prezenční výuky podle tohoto mimořádného opatření, a to za podmínky, že v oddělení nebo skupině jsou přítomni děti nebo žáci pouze z jedné neměnné třídy prezenční výuky.
 • homogenita tříd a skupin je povinná s výjimkou skupinové konzultace povolené na základních školách.
 • zpěv jako součást vzdělávání a sportovní činnosti jako součást vzdělávání nejsou umožněny

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest (v příloze).
Tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost nošení roušek ve školách tak, že o v mateřské škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu

 • v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci (včetně přípravné třídy) jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku
 • ve středních a vyšších odborných školách, konzervatořích a vysokých školách je povinnost jak u žáků a studentů, tak u pedagogických a nepedagogických pracovníků nosit respirátor
 • výjimky a bližší podrobnosti jsou stanoveny v daném mimořádném opatření
   
  Přílohy:
  Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – opatření k 1. fázi rozvolnění
  Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – opatření k testování zaměstnanců
  Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – opatření k testování žáků
  Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – opatření k k ochraně dýchacích cest
  Testujeme se, aby bylo ve škole bezpečně
  MANUÁL COVID-19 TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH DUBEN 2021
  Zde se můžete podívat na instruktážní video Testování žáků