Nástup do školy 12. 4. a 19. 4. 2021

602

Nástup do školy je naplánován takto:
od 12. 4. 2021 se do školy vrací 1. a 2. ročník (a každý další lichý kalendářní týden do odvolání),
HARMONOGRAM PREZENČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ od 12. 4. 2021
Informace školy o nástupu do výuky od 12. 4. 2021

od 19. 4. 2021 se do školy vrací 3., 4. a 5. ročník (a každý další sudý kalendářní týden do odvolání).
HARMONOGRAM PREZENČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ od 19. 4. 2021
Informace školy o nástupu do výuky od 19. 4. 2021

Dále doplňuji: je vhodné poskytnout dítěti dvě chirurgické roušky pro případnou výměnu, testování probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek, boční vchod do haly je vpravo od hlavního vchodu do školy.
Je možno, aby se děti testovaly vlastním testem, který ale musí být schválen ministerstvem zdravotnictví. Seznam schválených samotestů je ZDE , nebo na Stránkách MZd – Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku
 
Žáci 2. stupně nadále pokračují pouze v distanční výuce.