Co všechno má znát správný prvňák…

321

…a já už to také umím!

 • Vím, jak se jmenuji, kde bydlím, kolik je mi let a jak se jmenují rodiče.
 • Umím pozdravit, poprosit, poděkovat, pomáhat, poslouchat a nelžu.
 • Umím si uklidit své věci, uložit pomůcky do aktovky a udržuji pořádek i ve svém okolí.
 • Správně vyslovuji všechny hlásky (no r a ř se teprve učím) a dokážu určit hlásku, kterou slyším na začátku slova.
 • Umím správně držet tužku, nůžky, pastelky, maluji všemi barvami a dokážu je pojmenovat.
 • Počítám do šesti a znám základní geometrické tvary.
 • Umím popsat, co je na obrázku.
 • Vím, kde je nahoře, dole, vzadu, vpředu, uprostřed, před, za, vpravo, vlevo.
 • Umím se slušně chovat u stolu při jídle, umím správně držet příbor a používat ho.
 • Vím, že si před jídlem musím důkladně umýt ruce vodou a mýdlem, stejně tak si myji ruce po použití WC.
 • Umím se sám a rychle obléct a obout, umím si zavázat tkaničky a zapnout knoflíky.
 • Umím trpělivě poslouchat vyprávění pohádek a příběhů.
 • Umím být několik hodin bez rodičů, pracuji s paní učitelkou a kamarádím se se spolužáky.