Nástup žáků 2. stupně do školy 10. 5. 2021 a 17. 5. 2021

681
Writing tools.

Nástup do školy je ROTAČNÍ a je naplánován takto:
od 10. 5. 2021 se do školy vrací žáci 7. a 9. ročníku (a každý další lichý kalendářní týden do odvolání),

HARMONOGRAM PREZENČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ od 10. 5. 2021
Informace školy o nástupu do výuky od 10. 5. 2021

od 17. 5. 2021 se do školy vrací žáci 6. a 8. ročníku (a každý další sudý kalendářní týden do odvolání).
HARMONOGRAM PREZENČNÍ VÝUKY ŽÁKŮ od 17. 5. 2021
Informace školy o nástupu do výuky od 17. 5. 2021

Dále doplňuji:
je vhodné poskytnout dítěti dvě chirurgické roušky pro případnou výměnu, testování probíhá vždy v pondělí a ve čtvrtek během první vyučovací hodiny.
Je možno, aby se děti testovaly vlastním testem, který ale musí být schválen ministerstvem zdravotnictví. Seznam schválených samotestů je ZDE , nebo na Stránkách MZdr – Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku
 
Informace z MŠMT
V souladu s Mimořádným opatřením MZdr č. 433 ze dne 3. 5. 2021 ve znění Mimořádného opatření MZdr č. 438 ze dne 6. 5. 2021 obdržely školy od MŠMT informaci, že 10. 5. 2021 nastupují žáci 2. stupně do škol i v Jihočeském kraji, tedy i v naší škole.
Vláda povolila nástup žáků 2. stupně do škol od 10. 5. 2021. Žáci nastupují v rotačním systému a jako první do školy nastoupí
žáci 7. a 9. ročníků, a jako druzí do školy nastoupí žáci 6. a 8. ročníků.

Aktualizovaný rozvrh pro 2. stupeň – lichý týden – je k dispozici ZDE
Aktualizovaný rozvrh pro 2. stupeň – sudý týden – je k dispozici ZDE
Celá informace MŠMT z 6. 5. 2021 je k dispozici ZDE

S přáním pevného zdraví Mgr. Pavel Petr