Vyhlášení volného dne pro žáky – 26. 5. 2021

335

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji den volna pro žáky všech tříd Základní školy Kaplice, Školní 226 na den 26. 5. 2021.

Odůvodnění:
Na středu 26. 5. 2021 připadlo očkování pedagogického sboru druhou dávkou vakcíny proti koronaviru. Celkem se jedná o 14 učitelů, kteří budou očkováni. Škola není schopna organizačně zajistit v tento den výuku.

Další informace:
V tento den bude v provozu od 6.00 do 16.30 školní družina pro žáky, kteří jsou do ní přihlášeni.
V tento den bude pro žáky, kteří budou v ŠD, zajištěn oběd.
Toto vyhlášení volného dne pro žáky bylo projednáno se zřizovatelem.

Text tohoto vyhlášení je k dispozici ZDE