Informace MŠMT k provozu škol od 24. května 2021

340

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 17. května 2021 bylo vydáno:

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování žáků s účinností od 24. 5. 2021 ZDE , kterým se pro všechny žáky a studenty, pro které je testování podmínkou osobní účasti na vzdělávání, stanoví frekvence preventivního antigenního testování stanoví na jedenkrát týdně. Zároveň je stanovena povinnost testování také žáků a studentů, kteří se nově účastní teoretické výuky nebo teoretické přípravy. Testování v těchto případech probíhá také jedenkrát týdně. Pro RT-PCR testování platí frekvence 1krát za 14 dní.

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách s účinností od 24. 5. 2021 ZDE . Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:
Na základních školách
je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
homogenita tříd a skupin není povinná,
nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště.1); přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.
1) Mimořádné opatření dále stanoví podmínku nejvýše 12 osob ve skupině (v případě kolektivního kontaktního sportu). Jsme si vědomi toho, že v prostředí škol může být naplnění těchto podmínek nereálné, jedná se však o pravidla aplikovaná nyní pro sportování i mimo školství obecně.
K režimu školních jídelen MŠMT informuje:
provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb a platí následující,
rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,
odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,
ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. 5. 2021 ZDE , které novelizuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení roušek nově stanovuje tyto výjimky z povinného zakrytí úst a nosu pro:
sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy,
osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, které jsou osobě poskytovány v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby, jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské a obdobné regenerační nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž je porušována integrita kůže.
Celá informace MŠMT je k dispozici ZDE