Doplnění informací MŠMT

197

Na základě Aktualizovaného mimořádného opatření MZdr Č. j.: MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22. května 2021 se od 24. 5. 2021 prodlužuje doba, po kterou se po prodělaném onemocnění Covid 19 není nutno testovat, prodlužuje z 90 dnů na 180 dnů.
Všichni žáci, kteří doložili potvrzení o prodělané nemoci, se nemusí do konce školního roku testovat.
Dále se tímto mimořádným opatřením mění oproti současnosti nově při sportovních činnostech ve školách a školských zařízeních možnost využívání šaten, ostatní vnitřní prostory, např. sprchy, jsou nadále zakázány.
Dále je od 31. 5. 2021 umožněno organizovat školní výlety a exkurze.

Od 24. 5. 2021 se ve školách používají testy SEJOY. Instruktážní video pro toto testování je k dispozici ZDE
Celá informacee MŠMT je k dispozici ZDE