Informace MŠMT k provozu škol od 15. června 2021

138

Vážení rodiče, milí žáci,
s radostí Vám mohu oznámit, že dle právě doručené aktuální informace MŠMT není nutno mít ve třídě při vyučování roušku, respirátor. Toto platí pro žáky i pro pedagogické pracovníky od 15. 6. 2021. Při cestě do školy a ze školy, při pobytu na chodbách a o přestávkách povinnost nosit ochranu úst a nosu PLATÍ I NADÁLE. Pro žáky i pracovníky. Toto plyne z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 14. 6. 2021