Vyjádření MŠMT k dezinformacím

101

Vážení rodiče.
Ministerstvo školství v posledních dnech zaznamenalo několik aktivit, které mají za cíl zpochybnit návrat žáků do škol za podmínek screeningového testování či povinnosti dodržovat režimová opatření stanovená mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví.
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 20. 8. 2021, č. j. MZDR 14600/2021-19/MIN/KAN, bylo mimo jiné zavedeno screeningové testování žáků v základním vzdělávání (dále jen „žáci“) neinvazivními antigenními testy, a to ve třech termínech, zároveň jsou s ohledem na zájem na ochraně veřejného zdraví stanovena pravidla nošení ochranných prostředků nosu a úst s uvedenými výjimkami.
Předně je třeba zdůraznit, že tímto mimořádným opatřením není žákům bráněno v účasti na prezenčním vzdělávání, a není tak tímto mimořádným opatřením zasahováno do ústavně garantovaného práva na vzdělání. Screeningové testování není tímto mimořádným opatřením pojato jako bariérové, což znamená, že i žák, který se ho odmítne účastnit, může být ve škole (a při vzdělávání) přítomen, pokud splní stanovená nezbytná opatření vymezená za účelem ochrany veřejného zdraví jeho spolužáků a zaměstnanců školy.
Celý text vyjádření MŠMT je k dispozici ZDE
Celý text mimořádného opatření MZd je k dispozici ZDE
Doporučení MZd pro školy k zahájení škol. roku 2021-2022 je k dispozici ZDE

Mgr. Pavel Petr, ředitel školy