Třídní schůzky

95

Vážení rodiče,
zveme Vás na třídní schůzky, které se uskuteční v pondělí 12. 11. 2018. Jejich hlavním bodem programu bude hodnocení prospěchu a chování žáků za 1. čtvrtletí školního roku 2018/2019. Schůzky 1. stupně začnou v 17.00 hod, schůzky 2. stupně budou zahájeny v 17.30 hod. Součástí schůzek budou i konzultace s netřídními učiteli. Nejzazší ukončení třídních schůzek bude v 19.00 hod.
Součástí schůzek bude také volba členů do školské rady – zástupců rodičů. O dalších podrobnostech o volbách do školské rady budete informováni prostřednictvím Vašich dětí a na webových stránkách školy.

Těšíme se na Vaši účast.

Vedení Základní školy Kaplice, Školní 226