„Společně na jedné lodi“ aneb Střípky ze školní družiny

652

Na podzim jsme na jedné lodi my kapitánky a plavčíci, kormidelníci a lodníci společně vypluli na dlouhou plavbu. Naše loď brázdila oceán a doplula až do městského parku, na dopravní hřiště a na hřiště u hřbitova. I v tělocvičně jsme všichni plnili úkoly spojené s plavbou podzimní krajinou. Soutěžili jsme, skotačili, tancovali. Odpočinek v kajutách (v odděleních) nám zpříjemnily nové stavebnice a hračky. Úterní logopedický kroužek Povídálek naostřil kdejaký jazýček. Každé výročí a významný den v kalendáři jsme společně oslavili. Každodenní čtení na pokračování nám pomáhalo plout do širých dálek fantazie. U společných her a soutěží se nám příjemně relaxovalo. Aby o nás celý svět věděl, zúčastnili jsme se soutěže v DDM Kaplice Skřítek Podzimníček. O zábavu se nám postaralo divadlo z Bedny pana Pohody z Karlových Varů. Byla to pro nás poučná chvilka, protože třídění odpadů je důležité i na plavbě kolem světa. Přejeme si vzájemně šťastnou plavbu a vítr do plachet.

Vychovatelky školní družiny