Chemická soutěž – Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR (1)

619
9.A

Naše škola se už třetím rokem zúčastňuje soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR“. Tato soutěž má 3 kola. První kolo probíhalo i letos u nás ve škole, kde se zúčastnilo 6 žáků 9. ročníku. Test 1. kola obsahoval 18 otázek a trval 60 minut. Nejlepší 3 žáci postoupili, a tak 13. 12. 2018 vyrazí do Prahy na druhé kolo. Toto kolo soutěže proběhne na Masarykově střední škole chemické v Praze. Pro soutěžící bude připraven test. Třicet nejlepších žáků z 2. kola bude pozváno do 3. kola, které bude probíhat v laboratoři formou praktických úloh. Třetí (laboratorní) kolo proběhne v únoru.

 

Ukázka úkolů z 1. kola, zvládli byste to?

 1. Doplňte název a značku prvku podle jeho využití.
  a) Jaký název a značku má prvek potřebný k dýchání a hoření?
  Název:                                               Značka:
  b) Který prvek je hlavní složkou uhlí?
  Název:                                              Značka:
  c) Který kapalný kov se používal do teploměrů?
  Název:                                                Značka:
  d) Jaký kov najdeme v autobateriích?
  Název:                                                Značka:

 

 1. Alfred Nobel se proslavil výrobou:
  a) dynamitu b) střelného prachu c) žárovky

 

 1. Spojte šipkami vzorec sloučeniny s jejím triviálním názvem.

CaO                vápenec

CaF2               pálené vápno

NaCl               kazivec

CaCO3            sůl kamenná