Přijímací řízení na SŠ

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole

si můžete stáhnout ve formátu xls ZDE XLS
nebo ve formátu pdf ZDE PDF

Těžké rozhodnutí

   Kam dál? Právě to začne být v nejbližší době nejčastěji kladená otázka žáků našich devátých tříd. Ne vždy je snadné se rozhodnout, ale jelikož se jedná o věci, které žákům mohou ovlivnit budoucnost, musíme jim věnovat značnou pozornost ještě předtím, než by mohlo být příliš pozdě.
   Většina z žáků v dnešní době věří tomu, že nezáleží, jaké školy vystudují, ale jakou práci si po jejich ukončení dokáží najít. Ne vždy je to tak. O volbě jejich budoucí kariéry je nejlepší začít přemýšlet už nyní, ve školním věku. Ovlivňuje ji totiž řada faktorů, mezi které patří správná volba střední a poté případné vysoké školy. Pomoci žákům mohou srovnávací zkoušky a různé testy. Ty jim mohou napovědět, jaké jsou jejich studijní předpoklady, na co mají talent, na co by se měli zaměřit či na čem více zapracovat.
   Aby to žáci měli trochu jednodušší, pozvali jsme do školy zástupce jednotlivých středních škol a učilišť, aby žákům představili jejich školy a možnosti studijních oborů. Dostavili se zástupci např. ze SOŠ Velešín, SOU Lišov, SŠ obchodní České Budějovice, SŠ OA Gmünd, SŠ a VOŠ České Budějovice, SŠ informatiky České Budějovice, SŠ Trhové Sviny aj.
   Už u nás, na základní škole, můžeme sledovat náznaky toho, v čem jsou žáci dobří, a co je baví. Ne vždy to lze poznat podle známek a dosažených výsledků. Spíše lze žákovi nabídnout jeho budoucí cestu podle toho, k jakému předmětu či aktivitě má nejlepší přístup. Každému z nich jdou jednotlivé věci jinak. Někdo má v sobě skrytý talent a látce rozumí a ani se jí nepotřebuje učit. Jiní žáci se ji učí nazpaměť bez jakýchkoliv souvislostí a po pár dnech už ani neví, co že se to vlastně učili. A zde právě mohou nastoupit nejrůznější testy – např. od společnosti SCIO. Těmito testy se odhalí nejen vědomosti těchto žáků, ale také žáci sami si mohou vyzkoušet atmosféru testů, která je v budoucnu čeká při přijímačkách na střední školy či učiliště.
   I v dnešní době existuje stále řada studentů, kteří si svoji budoucí školu vybírají podle její prestižnosti či podle toho, co od nich očekávají druzí. Chtějí být např. právníkem jen proto, že i jejich otec, dědeček a pradědeček byli právníky? V tom případě dělají špatná rozhodnutí a to zejména tehdy, pokud mají zcela jiné zájmy, záliby a koníčky.

Pozvánka na „Vzdělání a řemeslo

Zveme všechny žáky devátých tříd a jejich rodiče na 25. ročník výstavy Vzdělání a řemeslo, která je unikátní výstavou určenou zejména žákům 9. tříd a jejich rodičům. Koná se v pavilonech T1, T2, E5, R1, H a Z na Výstavišti České Budějovice ve dnech 7. – 9. listopadu 2019 vždy od 9.00 do 17.00 hod, v pátek do 16.00 hod.
Jde o největší prezentaci a výstavní akci středních škol a učilišť v jižních Čechách s novinkami pro školní rok 2020/2021.
Střední školy zde prezentují své studijní a učební obory a nechybí ani nejvýznamnější zaměstnavatelé regionu. Přítomni jsou jak zástupci škol, tak pracovníci z poradenských středisek. Tito jsou připraveni odpovídat na dotazy a pomáhat žákům v tom, aby jim usnadnili rozhodnutí, na kterou školu nastoupit po ukončení základní školy. Žáci 9. ročníků se můžou v reálu přesvědčit, co daná škola nabízí a přímo na místě se poradit se zástupci jednotlivých škol o možnostech studia i detailech přijímacího řízení.

Vice se o výstavě Vzdělání a řemeslo se můžete dozvědět na těchto webových stránkách

Burza škol v Českém Krumlově 2019 se bude konat

22. října 2019 ve Všesportovní hale, 38101 Český Krumlov, Chvalšinská 111.

Škola ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou bude zajišťovat návštěvu této akce, autobus zdarma zajistí Jihočeská hospodářská komora.