O škole

Několik informací z historie školy:

1. září 1974 byl otevřen učebnový (centrální) pavilon pro 1. – 5. ročník
1. září 1985 byly dokončeny další dva pavilony – pavilon pro 1. stupeň a učebnový pavilon pro 2. stupeň, současně byl otevřen pavilon s kuchyní a jídelnou. Výuka probíhá ve všech ročnících – v 1. až 9.
1. leden 1993 škola získává právní subjektivitu
1. duben 1994 školní kuchyně se stává samostatným právním subjektem
1. leden 1995 provoz zahájila sportovní hala
školní družina zajišťuje služby pro všechny kaplické školy  v budově v Omlenické ulici
20. září 2006 byl otevřen atletický areál s umělým povrchem
1. leden 2009 školní kuchyně se stává opět součástí školy
1. leden 2009 školní družina zahajuje opět provoz v budově školy
2015-2016 V rámci projektu „Snížení energetické náročnosti areálu ZŠ Kaplice, Školní 226“ bylo na škole provedeno zateplení obvodových stěn, výměna otvorových výplní a zateplení střešní konstrukce. Realizací tohoto projektu dochází ke snížení emisí CO o cca 178 t/rok a úspoře energie cca 1 520 GJ/rok.
Celkové náklady činily 29 554 720,- Kč, z toho příspěvek EU byl 25 121 512,- Kč, příspěvek SF ŽP ČR byl 1 477 736,- Kč a příspěvek města Kaplice byl 2 955 472,- Kč