O škole

Několik informací z historie školy:

1. září 1974 byl otevřen učebnový (centrální) pavilon pro 1. – 5. ročník
1. září 1985 byly dokončeny další dva pavilony – pavilon pro 1. stupeň            a učebnový pavilon pro 2. stupeň, současně byl otevřen pavilon s kuchyní a jídelnou. Výuka probíhá ve všech ročnících – v 1. až 9.
1. leden 1993 škola získává právní subjektivitu
1. duben 1994 školní kuchyně se stává samostatným právním subjektem
1. leden 1995 provoz zahájila sportovní hala
školní družina zajišťuje služby pro všechny kaplické školy            v budově v Omlenické ulici
20. září 2006 byl otevřen atletický areál s umělým povrchem
1. leden 2009 školní kuchyně se stává opět součástí školy
1. leden 2009 školní družina zahajuje opět provoz v budově školy
1. leden 2013 škola prošla rekonstrukcí – byla vyměněna okna a bylo provedeno zateplení obvodového pláště budovy