Přijímací řízení

Přihlašování ke vzdělávání na střední škole

   
V případě podávání přihlášky do denní formy studia s talentovými zkouškami – je nutno podat přihlášku do 30. listopadu 2018.
Přihlášku do denní formy studia na SŠ bez TZ  je nutno podat přihlášku do 1. 3. 2019.

Ministerstvo školství stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v přijímacím řízení pro přijetí do 1. ročníku SŠ.
Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech:
Čtyřleté obory vzdělávání      – 1. termín      pátek 12. dubna 2019
                                           – 2. termín      pondělí 15. dubna 2019
Náhradní termín                    – 1. termín      pondělí 13. května 2019
                                           – 2. termín      úterý 14. května 2019¨
Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem.
Žák si v 1. kole přijímacího řízení na SŠ může podat dvě přihlášky.
 
Pokud je uchazeč přijat ke vzdělávání na SŠ a chce na tuto školu nastoupit, musí vyplnit zápisový lístek, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek, uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
Proti rozhodnutí ředitele střední školy o nepřijetí ke studiu se může zákonný zástupce nezletilého uchazeče odvolat ve lhůtě 3 pracovních dní od rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Se sepsáním odvolání a jeho podáním Vám ochotně pomůže výchovný poradce, Mgr. Helena Cinádrová