Přijímací řízení

   
NEJNOVĚJŠÍ INFORMACE OD MŠMT O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NALEZNETE ZDE

 
INFORMACE K ÚPRAVĚ TERMÍNŮ JEDNOTNÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přihlašování ke vzdělávání na střední škole

   
V případě podávání přihlášky do denní formy studia s talentovými zkouškami – je nutno podat přihlášku do 30. listopadu 2020.
Přihlášku do denní formy studia na SŠ bez TZ  je nutno podat přihlášku do 1. 3. 2021.
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v přijímacím řízení pro přijetí do 1. ročníku SŠ.:
Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:
1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021

2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021
  • pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021

1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021

2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

  • pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy
Žák si v 1. kole přijímacího řízení na SŠ může podat dvě přihlášky.
Pokud je uchazeč přijat ke vzdělávání na SŠ a chce na tuto školu nastoupit, musí vyplnit zápisový lístek, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.
Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek, uplatněný v konzervatoři nebo v oboru vzdělání s talentovou zkouškou, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky.
Proti rozhodnutí ředitele střední školy o nepřijetí ke studiu se může zákonný zástupce nezletilého uchazeče odvolat ve lhůtě 3 pracovních dní od rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.
Se sepsáním odvolání a jeho podáním Vám ochotně pomůže výchovný poradce, Mgr. Helena Cinádrová