Kontakt

Ředitel školy – Mgr. Pavel Petr
telefon: 380 347 910
mobil: 728 402 466
e-mail: skola@zsskolnikaplice.cz
Zástupce ředitele – Mgr. Helena Cinádrová
telefon: 380 347 917
e-mail: cinadrova@zsskolnikaplice.cz
Účetní – Lenka Mikulová
telefon: 380 347 911
e-mail: ucetni@zsskolnikaplice.cz
Vedoucí školní jídelny – Hana Zárubová
telefon: 380 312 367
mobil: 602 758 876
e-mail: jidelna@zsskolnikaplice.cz
UČITELÉ PRVNÍHO STUPNĚ Telefon Mail
Mgr. Vojtěch Borovka 380 347 919 borovka@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Zdeňka Douchová 380 347 912 douchova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Lukáš Hejný 380 347 918 hejny@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Olga Imrichová 380 347 915 mrichova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Dana Jiraňová 380 347 912 jiranova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Helena Korkobcová 380 347 918 korkobcova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Hana Matějková 380 347 918 matejkova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Ivana Slaninová 380 347 918 slaninova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Dana Šestáková 380 347 912 sestakova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Naděžda Šímová 380 347 912 simova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Petra Zíková 380 347 918 zikova@zsskolnikaplice.cz
UČITELÉ DRUHÉHO STUPNĚ Telefon Mail
Mgr. Jana Bačovská 380 347 916 bacovska@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Ludvík Bartyzal 380 347 919 bartyzal@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Ludmila Baštářová 380 347 914 bastarova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Michal Benda 380 347 913 benda@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Renata Ježková 380 347 914 jezkova@zsskolnikaplice.cz
Ing. Bc. Miroslava Kostková 380 347 914 kostkova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Vladimír Kratochvíl 380 347 919 kratochvil@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Jaroslava Křišťanová 380 347 915 kristanova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Dana Kvasničková 380 347 915 kvasnickova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Lucie Lattnerová 380 347 915 lattnerovalucie@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Michaela Pechová 380 347 914 pechova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Kristýna Rolníková 380 347 919 rolnikova@zsskolnikaplice.cz
Bc. Lenka Řepová 380 347 914 repova@zsskolnikaplice.cz
Mgr. Hana Trajerová 380 347 913 trajerova@zsskolnikaplice.cz
OSTATNÍ PED. PRACOVNÍCI Telefon Mail
Magdalena Frišmanová 380 347 912 frismanova@zsskolnikaplice.cz
Věra Hejná 380 347 912 hejna@zsskolnikaplice.cz
Lucie Petrová 380 347 918 petrova@zsskolnikaplice.cz
Štěpánka Talířová   talirova@zsskolnikaplice.cz
VYCHOVATELKY ŠD Telefon Mail
Romana Bouchalová 722 814 126 bouchalova@zsskolnikaplice.cz
Eva Mimrová 722 814 126 mimrova@zsskolnikaplice.cz
Petra Vašicová 722 814 126 vasicova@zsskolnikaplice.cz
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI Telefon Mail
Lenka Mikulová 380 347 911 ucetni@zsskolnikaplice.cz
Hana Zárubová- ved. ŠJ 380 312 367  
Josef Slanina – školník 380 347 910 slanina@zsskolnikaplice.cz
Milan Walter – správce haly
607 241 114 walter@zsskolnikaplice.cz