Dokumenty ke stažení

Zde se můžete seznámit s nejdůležitějšími dokumenty školy

Povinnost základní školy informovat žáky o povinnosti testování včetně termínů
Rozdělení tříd 2. stupně Základní školy Kaplice, Školní 226
Opatření MŠMT o stanovení odlišnosti v organizaci školního roku opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MŠMT-39185/2020-1
Usnesení vlády ČR č.995 o přijetí krizového opatření s účinností od 9. do 11. října 2020 o omezení hromadných akcí a provozu
Usnesení vlády ČR č.996 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 o omezení hromadných akcí a provozu
Usnesení vlády ČR č.997 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 o omezení škol
Usnesení vlády ČR č.997 o přijetí krizového opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 o omezení poskytovatelů zdravotních služeb
Informace pro rodiče prvňáků pro školní rok 2020/2021
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění DOCX
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění PDF
Návod na objednávání a odhlašování stravy on-line
Směrnice č. 32 – Náhrady za poškozené či ztracené učebnice
Ceny učebnic pro 2. stupeň ZS 2020 po předmětech
Ceny učebnic a náhrad za poškozené či ztracené učebnice – 1.stupeň ZŠ
Mezinárodní průkaz ISIC ŠKOLÁK
Žádost o vystavení průkazu ISIC Školák
Informace o pravidlech pro užívání průkazu a zpracování osobních údajů
Školní řád 2021 včetně pravidel hodnocení

Propustka z vyučování
Osvobození z Tv
Souhlas se zpracováním osobních údajů dle GDPR
Zápisní lístek do školní družiny 2021-2022
Žádost o uvolnění z výuky plavání
Žádost o přijetí žáka do školy
Odhlášení žáka ze školy
Smlouva o školním stravováním – žáci
Smlouva o školním stravováním – dospělí a žáci