Výroční zprávy

Aktuální výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 Výroční zpráva 2019 – 2020
Příloha: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019 Výroční zpráva hospodaření 2019

Výroční zprávy z minulých let

Výroční zpráva 2018-2019
Výroční zpráva hosp. 2018
Výroční zpráva 2017-2018
Výroční zpráva 2016-2017