Rozpočet

ROZPOČET MĚSTO

Zde se můžete seznámit s rozpočty školy ve vztahu ke zřizovateli. Jedná se o dotaci, kterou škola používá na provoz školy – opravy, nákup materiálu, pořizování inventáře, služby a ostatní výdaje spojené s provozem školy.

Rozpočet na rok 2021
Rozpočet na rok 2020
Rozpočet na rok 2019
Rozpočet na rok 2018
 
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021, 2022
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022, 2023
 

ROZPOČET KRAJ

Zde se můžete seznámit s rozpočtem školy ve vztahu k MŠMT, potažmo KÚ JčK OŠMT. Jedná se o dotaci, kterou škola používá na platy zaměstnanců, odvody, FKSP a ONIV.
Rozpočet přímých výdajů na rok 2021
Rozpočet přímých výdajů na rok 2020