Výběrová řízení


Základní škola Kaplice, Školní 226 vyhlašuje výběrové řízení na dodávku 25 notebooků v rámci zakázky „Podpora distanční výuky ve škole z prostředků MŠMT – přenosné digitální zařízení “
Zadavatel: Základní škola Kaplice, Školní 226. školní 226, 382 41 Kaplice, IČ: 00583669
Zastoupený: Mgr. Pavel Petr, ředitel školy, tel: 728 402 466, mail: skola@zsskolnikaplice.cz
CELÝ TEXT KE STAŽENÍ ZDE

 
 


Základní škola Kaplice, Školní 226 vyhlašuje výběrové řízení na dodávku 50 ks notebooků v rámci akce Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013341 – „Dodávka ICT vybavení pro šablonu 2.II/16b – Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ“

Materiály ke stažení:
Výzva k podání nabídky
Příloha č. 1a Technická specifikace
Příloha č. 1b Technická a množstevní specifikace
Příloha č. 2 Smlouva o dodávce notebooků
Příloha č. 3 Čestné prohlášení
Příloha č. 4 Krycí list nabídky