Organizace školního roku

Důležité termíny školního roku 2019/2020

začátek školního roku 2. září 2019
podzimní prázdniny 29. – 30. října 2019
vánoční prázdniny 23. prosince 2019 – 3. ledna 2020
konec 1. pololetí 30. ledna 2020
pololetní prázdniny 31. ledna 2020
jarní prázdniny 10. – 16. února 2020
zápis do 1. tříd 2. – 3 dubna 2020
velikonoční prázdniny 9.  dubna 2020
konec 2. pololetí 30. června 2020
hlavní prázdniny 1. července – 31. srpna 2020

 
Organizaci školního roku 2019 – 2020 lze stáhnout ZDE (dokument PDF)

NOVÉ
Organizaci školního roku 2020 – 2021 lze stáhnout ZDE (dokument PDF)

Plán pedagogických rad, provozních porad, zápis do I. třídy

Pro školní rok 2019 – 2020 se stanovují termíny na pravidelné pedagogické rady (dále PR):

2. 9. 2019 pondělí 11.00 zahajovací PR
11. 11. 2019 pondělí 14.15 PR za 1. čtvrtletí
28. 1. 2020 pondělí 14.15 PR za 2. čtvrtletí
13. 4. 2020 pondělí 14.15 PR za 3. čtvrtletí
24. 6. 2020 středa 14.15 PR za 4. čtvrtletí
30. 6. 2020 úterý 11.00 závěrečná PR

 
Pro školní rok 2019 – 2020 se stanovují termíny na pravidelné provozní porady:
(další porady mohou být svolány operativně dle potřeby)

11. 11. 2019 pondělí po pedagogické radě
13. 1. 2020 pondělí 14.15
13. 4. 2020 pondělí po pedagogické radě
8. 6. 2020 pondělí 14.15

 
Pro školní rok 2019 – 2020 se stanovují termíny na pravidelné třídní schůzky rodičů všech žáků:

11. 11. 2019 pondělí 17.00 hod I. stupeň 17.30 hod II. stupeň
13. 1. 2020 pondělí 17.00 hod I. stupeň 17.30 hod II. stupeň
13. 4. 2020 pondělí 17.00 hod I. stupeň 17.30 hod II. stupeň
8. 6. 2020 pondělí 17.00 hod I. stupeň 17.30 hod II. stupeň

Ukončení třídních schůzek 1. stupně je nejpozději v 18.30 hod.
Ukončení třídních schůzek 2. stupně je nejpozději v 19.00 hod.

Úvodní třídní schůzka žáků 1. tříd a 6. tříd bude mimořádně svolána dle potřeby třídním učitelem.
Informativní třídní schůzka rodičů vycházejících žáků bude v pondělí 7.1.2018 od 16.00 hod.
Zápis do 1. třídy se bude konat ve čtvrtek 2. 4. a v pátek 3. 4. 2020 vždy od 13.00 hod do 18.00 hod.
Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 23. 5. 2020 od 16.00 hod.