Organizace školního roku

Důležité termíny školního roku 2018/2019

začátek školního roku 3. září 2018
podzimní prázdniny 29. – 30. října 2018
vánoční prázdniny 22. prosince 2019 – 2. ledna 2019
konec 1. pololetí 31. ledna 2019
pololetní prázdniny 1. února 2019
jarní prázdniny 4. – 10. února 2019
zápis do 1. tříd 4. – 5. dubna 2019
velikonoční prázdniny 18.  dubna 2019
konec 2. pololetí 28. června 2019
hlavní prázdniny 29. června – 1. září 2019

Organizaci školního roku 2018 – 2019 lze stáhnout ZDE (dokument PDF)
Organizaci školního roku 2019 – 2020 lze stáhnout ZDE (dokument PDF)

Plán pedagogických rad, provozních porad, zápis do I. třídy

Pro školní rok 2018 – 2019 se stanovují termíny na pravidelné pedagogické rady (dále PR):

3. 9. 2018 pondělí 11.00 zahajovací PR
12. 11. 2018 pondělí 14.15 PR za 1. čtvrtletí
28. 1. 2019 pondělí 14.15 PR za 2. čtvrtletí
15. 4. 2019 pondělí 14.15 PR za 3. čtvrtletí
24. 6. 2019 pondělí 14.15 PR za 4. čtvrtletí
28. 6. 2019 pátek 11.00 závěrečná PR

Pro školní rok 2018 – 2019 se stanovují termíny na pravidelné provozní porady:

12. 11. 2018 pondělí 15.30
7. 1. 2019 pondělí 14.15
15. 4. 2019 pondělí 15.30
3. 6. 2019 pondělí 14.15

Pro školní rok 2018– 2019 se stanovují termíny na pravidelné třídní schůzky rodičů všech žáků:

12. 11. 2018 pondělí 17.00 hod I. stupeň 17.30 hod II. stupeň
7. 1. 2019 pondělí 17.00 hod I. stupeň 17.30 hod II. stupeň
15. 4. 2019 pondělí 17.00 hod I. stupeň 17.30 hod II. stupeň
3. 6. 2019 pondělí 17.00 hod I. stupeň 17.30 hod II. stupeň

Ukončení třídních schůzek 1. stupně je nejpozději v 18.30 hod.
Ukončení třídních schůzek 2. stupně je nejpozději v 19.00 hod.

Úvodní třídní schůzka žáků 1. tříd a 6. tříd bude mimořádně svolána dle potřeby třídním učitelem.
Informativní třídní schůzka rodičů vycházejících žáků bude v pondělí 7.1.2018 od 16.00 hod.
Zápis do 1. třídy se bude konat ve čtvrtek 4. 4. a v pátek 5. 4. 2019 vždy od 13.00 hod do 18.00 hod.
Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 23. 5. 2019 od 16.00 hod.