Organizace školního roku

Důležité termíny školního roku 2020/2021

začátek školního roku 1. září 2020
podzimní prázdniny 29. – 30. října 2020
vánoční prázdniny 23. prosince 2020 – 3. ledna 2021
konec 1. pololetí 28. ledna 2021
pololetní prázdniny 29. ledna 2021
jarní prázdniny 15. – 21. února 2021
zápis do 1. tříd 8. – 9. dubna 2021
velikonoční prázdniny 1. dubna 2021
konec 2. pololetí 30. června 2021
hlavní prázdniny 1. července – 31. srpna 2021

 

Organizaci školního roku 2020 – 2021 lze stáhnout ZDE
Organizaci školního roku 2021 – 2022 lze stáhnout ZDE
Organizaci školního roku 2022 – 2023 lze stáhnout ZDE
Přehled státních svátků lze stáhnout ZDE

Plán pedagogických rad, provozních porad, zápis do I. třídy

Pro školní rok 2020 – 2021 se stanovují termíny na pravidelné pedagogické rady (dále PR):

1. 9. 2020 úterý 11.00 zahajovací PR
9. 11. 2020 pondělí 14.15 PR za 1. čtvrtletí
25. 1. 2021 pondělí 14.15 PR za 2. čtvrtletí
12. 4. 2021 pondělí 14.15 PR za 3. čtvrtletí
23. 6. 2021 středa 14.15 PR za 4. čtvrtletí
30. 6. 2021 středa 11.00 závěrečná PR

 
Pro školní rok 2020 – 2021 se stanovují termíny na pravidelné provozní porady:
(další porady mohou být svolány operativně dle potřeby)

9. 11. 2020 pondělí po pedagogické radě
11. 1. 2021 pondělí 14.15
12. 4. 2021 pondělí po pedagogické radě
7. 6. 2021 pondělí 14.15

 
Pro školní rok 2019 – 2020 se stanovují termíny na pravidelné třídní schůzky rodičů všech žáků:

9. 11. 2020 pondělí 17.00 hod I. stupeň 17.30 hod II. stupeň
11. 1. 2021 pondělí 17.00 hod I. stupeň 17.30 hod II. stupeň
12. 4. 2021 pondělí 17.00 hod I. stupeň 17.30 hod II. stupeň
7. 6. 2021 pondělí 17.00 hod I. stupeň 17.30 hod II. stupeň

Ukončení třídních schůzek 1. stupně je nejpozději v 18.30 hod.
Ukončení třídních schůzek 2. stupně je nejpozději v 19.00 hod.

Úvodní třídní schůzka žáků 1. tříd a 6. tříd bude mimořádně svolána dle potřeby třídním učitelem.
Informativní třídní schůzka rodičů vycházejících žáků bude v pondělí 11.1.2021 od 16.00 hod.
Zápis do 1. třídy se bude konat ve čtvrtek 8. 4. a v pátek 9. 4. 2021 vždy od 13.00 hod do 18.00 hod.
Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 25. 5. 2021 od 16.00 hod.