Škola od 30. listopadu 2020

1062

1. stupeň ZŠ:

Prezenční výuka již pro všechny ročníky.
Znamená to, že všichni žáci 1. stupně chodí od 30. 11. do školy. Rozpis příchodů do školy, rozpis přestávek a rozvrhy budou zveřejněny v dalším dokumentu.

2. stupeň ZŠ:

Pro 6., 7. a 8. ročníky začíná od 30. 11. rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech)
Znamená to, že se v lichých a sudých týdnech střídají dvě skupiny žáků.

 • Od 30. 11. do 4. 12. 2020 zahajují prezenční výuku třídy 6.A, 6.B, 8.A, 8.B. Žáci tříd 7.A, 7.B, 7.C jsou doma a realizují distanční vzdělávání.

 • Od 7. 12. do 11. 12. 2020 zahajují prezenční výuku tříd 7.A, 7.B, 7.C. Žáci tříd 6.A, 6.B, 8.A, 8.B jsou doma a realizují distanční vzdělávání.

Rozpis příchodů do školy, rozpis přestávek a rozvrhy budou zveřejněny v dalším dokumentu.
 
Prezenční výuka 9. ročníků ZŠ
Znamená to, že všichni žáci 9.A a 9.B chodí od 30. 11.do školy. Rozpis příchodů do školy, rozpis přestávek a rozvrhy budou zveřejněny v dalším dokumentu.

Školní družina:

Pro prezenčně vzdělávané žáky za dodržení homogenity skupiny stejné jako ve třídě. Není-li to z personálních důvodů možné, lze do jedné skupiny ve školní družině zařadit žáky jednoho ročníku.
Znamená to, že

 • do oddělení k p.vych. Bouchalové budou chodit žáci přihlášení do ŠD z 1.A a 1.B
 • do oddělení k p.vych. Vašicové budou chodit žáci přihlášení do ŠD z 2.A a 2.B
 • do oddělení k p.vych. Mimrové budou chodit žáci přihlášení do ŠD z 3.A a 3.B
  Po dobu platnosti 4. a 3. stupně „PES“ nelze, aby do ŠD chodili z personálních důvodů žáci z 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, kteří jsou přihlášení do ŠD.

  Školní stravování od středy 25. listopadu 2020:

   Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost.
   Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet následující:

  • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
  • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinkami osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
  • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
  • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti; ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (take-away).

  Je nutné přijmout organizační opatření při čekání na výdej stravy a konzumaci stravy tak, aby:

  • nedocházelo k prolínání žáků z různých tříd a
  • nedocházelo k prolínání žáků z prezenční výuky s osobami odebírajícími stravu formou take-away.

  Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
  Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
  Zde jsou k dispozici plná znění dokumentů:

  Informace školy o nástupu do školy od 30. 11. 2020

  Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. 11. 2020