7. A – Expedice Český Krumlov


 9. listopad 2021

7. A – Expedice Český Krumlov

Ve středu 20. října několik žáků ze 7.A postávalo v ranních hodinách před naší školou. Neměli v úmyslu tam vejít a strávit v lavicích šest vyučovacích hodin jako jiní spolužáci a ani nešli za školu. Naše třídní učitelka paní Dana Kvasničková nás, žáky, kteří jsme se účastnili od 6. třídy několika dobrovolných projektů, vzala za odměnu na výlet do Českého Krumlova. Tím chci všem říct, že se opravdu vyplatí ve škole udělat něco navíc! V našem případě to byl například dějepisný projekt Starověký Egypt. Protože se epidemiologická situace za 2 roky téměř nezměnila, těšili jsme se, že školní prostředí po dlouhé době vyměníme za krásné historické centrum Českého Krumlova. U muzea na nás čekala muzejní pedagožka Mgr. Miloslava Caisová a začala naplňovat účel našeho výletu.

Procházeli jsme Českým Krumlovem a k všelijakým zákoutím, domům, mostům, branám i výklenkům jsme se dozvídali spoustu zajímavostí. Vím, že toto vypadá jako naučená věta, která prakticky musí zaznít po každé exkurzi, ale dovolím si dokázat, že to tak není. Věděli jste, že v řece Vltavě byly před dávnou dobou perlorodky a lidé se je samozřejmě pokoušeli vylovit a uzmout perlu? Pokud se ale nedovolili jakéhosi skřítka z okolí nedalekého mlýna, zákonitě se něco pokazilo. Buď se jim nepodařilo škebli otevřít (v lepším případě), nebo se mohli i utopit (v horším případě). Procházka byla zpestřena vyprávěním pověstí o místech, jimiž jsme procházeli Nahlédli jsme i do života šlechty, která obývala českokrumlovský hrad a zámek. Její život byl někdy plný intrik, podvodů, ba dokonce prý i vraždy. Musíme však přiznat, že za působení všech šlechtických rodů nabyl Český Krumlov nevídaného rozmachu, co se umění a architektury týče.  

Děkujeme pracovnici Regionálního muzea v Českém Krumlově za to, že nás dokázala zaujmout a ani na chvíli se z výletu nestala přednáška suchých faktů. Děkujeme také našemu spolužákovi Kryštofu Novákovi za vlastnoručně upečené sušenky, kterými přispěl k pohodě výletu. Už jen to, že se výlet mohl uskutečnit, bylo skvělé. Těšíme se, že nás naše třídní učitelka zase někdy odmění podobným nápadem.

Simona Ždiarská, žákyně 7. A